Stations en infrastructuur

De snelwegbussen maken gebruik van de vrije verkeersafwikkeling, of, ter plaatse van files van de vluchtstrook of busbaan. De snelwegbussen gebruiken weinig capaciteit. Voor een goede afwikkeling van de snelwegbussen is dus relatief weinig nieuwe infrastructuur nodig. 
Bij files kan de bus op vluchtstrook.
 
De stations, zijn gesitueerd direct langs de snelweg. Er zijn stations gepland bij afritten naar het onderliggende wegennet, kruisingen met spoorlijnen en belangrijke regionale openbaar vervoerverbindingen (lightrail, metro,tram).  Er zijn verschillende typen wegaansluitingen, zoals halfklaverblad (gebogen op- of afrit) of Haarlemmermeer. Dit leidt tot verschillende stations-typen . Het in- en uitvoegen van de snelwegbus van de snelweg, nabij de aansluitingen van het onderliggende wegennet wordt toegelicht in uitvoegen en invoegen bus .
 
Bij de stations zijn faciliteiten voor voor- en transport: fietsenstallingen, met ook OV-fiets, park-and-ride (transferia), kiss-and-ride , bedrijfs-vervoer en taxi's. Bij de stations kan worden overgestapt op ander openbaar vervoer. Hierdoor zijn er ook snelle verbindingen met de centra van stedelijke regio's. Verder zijn er kiosken e.d. op de stations. In stationsvoorzieningen staat dit verder toegelicht.