Reiziger uitgangspunt

In de aanpak van de snelwegbus is de reiziger uitgangspunt. 

Na het voldoen aan primaire uitgangspunten zoals (sociale) veiligheid is snel vervoer, een concurrerende reistijd met de auto en comfort cruciaal. 

Met de snelwegbus wordt een vlotte reis geboden, tarieven gelijk of lager aan brandstofkosten voor de auto, eenvoudige manieren om te betalen, ruime comfortable zitplaatsen met internetvoorzieningen, duidelijke reisinformatie, zowel op de halten en onderweg, maar ook apart, op maat.
 
Belangrijk is de conurrerende reistijd. Indien de reistijd vrijwel gelijk is en comfort op orde pakken veel mensen het opebaar vervoer. De snelwegbus biedt dat voor veel meer verplaatsingen dan nu met d etrein het geval is.

Belangrijkis de last-mile, veel wijken en bedrijventerreinen liggenop korte afstand van de snelweg. Op de stations langs de snelweg is parkeergelegenheid en ruime fietsenstallingen voorzien, last mile bedrijvenvervoer en deelauto en -fiets. 
 
Met lokale en regionale overheden worden dan afspraken gemaakt over het stoppen van lokale buslijnen, nabij de snelwegbusstations. Waar mogelijk worden met bedrijven afspraken gemaakt over pendelvervoer, mn naar bedrijventerreinen.