korte, betrouwbare reistijd

De snelwegbus zorgt voor veel verplaatsingen voor een zeer sterke afname van de reistijd met het openbaar vervoer. De reistijd (deur-tot-deur) neemt een derde of meer af, vaak overeenkomend met 20 minuten of meer.  Voor een aantal voorbeeld-verplaatsingen staat dat in onderstaande figuur aangegeven. Ook bij vrije verkeersafwikkeling is de reistijd met het openbaar vervoer concurrerend met de auto. 
 
 
 
Snelwegbus leidt tot een kortere reistijd voor OV en auto,
de reistijd van het OV is concurrerend met de auto
 
 
korte wachttijden met een hoge betrouwbaarheid
De snelwegbus heeft een hoge frequentie, minimaal elke 10 minuten en bij een volledig busnetwerk -veel- vaker, veelal ongeveer elke 3 minuten. Er is dan geen sprake van een gemiste bus, de volgende bus komt er meteen aan. Ook bij overstappen op kruisende lijnen is er sprake van korte wachttijden met een hoge betrouwbaarheid.
 

betrouwbaarheid bij verstoringen en calamiteiten
Tijdens de spits is er sprake van verslechterde verkeersafwikkeling, waar de snelwegbus ook last van heeft. Met het gebruik van de vluchtstrook kunnen deze problemen en tijdverlies aanmerkelijk beperkt worden. Ook bij winters weer sprake is van een grotere betrouwbaarheid dan bij het spoor. Storingen blijven in het algemeen beperkt tot één snelwegbus. De snelwegbus kan daardoor ook een goed alternatief zijn voor het spoor bij storingen.