Ontwikkeling van de snelwegbus

Het snelwegbussysteem is een nieuw concept. Comfortabele snelwegbussen rijden met een hoge snelheid  100 km/u (Tempo 100). 
 
snelwegbus 1.0 
Bij de start zal gebruik gemaakt worden van bestaand materieel de snelwegbus 1.0. Touringcars hebben dan vanuit oogpunt van comfort de voorkeur boven de meeste (lage vloer) stadsbussen.
Bij de instroom van nieuw materieel kan kritisch(er) gekeken worden naar andere vereiste voor de snelwegbus: 1.1 gelijkvloerse instap en de beste milieunormering.
 
 
 
Volvo 8700 LE snelwegbus 1.1?                 Superbus: snelwegbus 3.0 ?
 
 
doorontwikkeling: snelwegbus 2.0
De huidige bustypen zijn voor verbetering vatbaar voor de toepassing voor de snelwegbus. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij design voor businessclass, als in touringcar, trein, vliegtuig en auto. Aandrijving en aerodynamica, bij de nagestreefde hogere snelheden(100-120-150 km/u) van toenemend belang, worden verbeterd, om ook de snelwegbus nog duurzamerte maken  te maken. Bij de snelheden boven de 120km/u is een vrije baan noodzakelijk. Deze kan direct langs de bestaande weg worden aangelegd (als -bredere- meest linkse rijstrook).
Wielplaatsing en de indeling van zitplaatsen worden verder ontwikkeld om zo veel mogelijk comfortabele  zitplaatscapaciteitte bieden.
 
superbus: snelwegbus 3.0 ?
Op termijn is een verdere doorontwikkeling met superbussen en deels vrije banen voor hoge snelheden (250 km/u) aan de orde. In een eerdere fase zouden superbussen ook bij de lagere (snelwegbus) snelheden 120-160 km/u kunnen worden ingezet. Dit wordt nader toegelicht op de pagina superbus.