Vervoerprognose: OV maal 3

De effecten van de snelwegbus op openbaarvervoergebruik en autoverkeer, zijn in 2006 al doorgerekend voor de zgn. Zuidvleugel van de Randstad.  

Op basis van deze doorrekening werd verwacht dat vanaf 2004 tot 2020 het autogebruik met zo'n 25% zou toenemen en het openbaar vervoer vrijwel gelijk.
Met volledig netwerk van de Snelwegbus en het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt volgens de berekeningen bijna 3 maal zo veel gereisd met het openbaar vervoer.  Het NS-vervoer verdubbelt en het snelwegbusnet vervoert evenveel reizigers als de NS nu. Ook voor het regionale openbaar vervoer wordt -relatief kleinere- toename verwacht.
 
reistijdverhouding met de auto
De grote toename van het openbaar vervoer is ook zonder verkeersmodel goed verklaarbaar. Als de reistijd met het openbaar vervoer concurrerend is ten opzichte van de reistijd met de auto, neemt het modal-split aandeel van het OV sterk toe. Samen met goed voor- en natransport en een koppeling met het spoornet en ander hoogwaardig openbaar vervoer, zal de snelwegbus voor vrijwel alle verplaatsingen een uitstekend openbaar vervoer alternatief bieden. In de invloed reistijdverhouding t.o.v. auto wordt dit verder toegelicht.
 

 


mobiliteitsontwikkeling Zuidvleugel Randstad (mio reizigerskm) 
obv doorrekening voor 12 uurs periode  (07.00 -19.00 uur).

modelberekening Goudappel Coffeng