De snelwegbus oplossing voor duurzame mobiliteit

Terwijl de klimaatagenda steeds urgenter wordt en de files toenemen zijn plannen voor een effectieve en duurzame aanpak al geruime tijd voorhanden: de snelwegbus. De snelwegbus is een plan voor een netwerk van snelle, comfortabele, buslijnen op autosnelwegen. 

De snelwegbus rijdt met hoge snelheid (100 km/u), waardoor veel meer automobilisten voor het OV kiezen, doordat het juist voor autoverplaatsingen (via de snelweg) een alternatief vormt.
o   even snel als auto
o   tarieven 10 ct/km (50% lager dan variabele autokosten )
o   net zo comfortabel (treinkwaliteit +)
Samen met het spoornet ontstaat een volledig en effectief mobiliteitsnetwerk. Eerdere modelanalyses voor de snelwegbus geven een verdrievoudiging van het OV te zien, ten opzichte van nu.
 
Anders dan bij veel andere nieuwe OV-projecten- wordt een direct en in reistijd concurrerend alternatief voor de auto gerealiseerd. Bekend is dat dan veel automobilisten voor het OV kiezen. Dit leidt tot afname van het autoverkeer en files. 
 
Nieuwe ontwikkelingen als MaaS en deelmobiliteit, elektrische techniek en mobiliteitsbudget i.p.v. leaseauto, bieden daarnaast nieuwe kansen en mogelijkheden voor verdere groei. Het OV kan zo het grootste deel van de mobiliteit, met sterke afname van CO2 uitstoot van mobiliteit.
 
Een samenhangend snelwegbusnetwerk dat deze groei kan faciliteren, is snel te realiseren, met relatief beperkte investeringen. Dit BusRapidTransit-systeem kan volledig rendabel geĆ«xploiteerd en vraagt geen jaarlijkse overheidsbijdrage.

Hoewel snel te realiseren, is het niet gemakkelijk een samenhangend netwerk van snelwegbusverbindingen te realiseren. Er is sprake van een veelheid aan betrokkenen: regionale overheden, vervoerders en het rijk, in bijzonder rijkswaterstaat. 
Met de juiste samenhangende benadering en een open constructieve opstelling van betrokken partijen, kan een BRT-systeem op autosnelwegen, niet alleen een heel duurzame maar ook snel te realiseren en kosteneffectieve  oplossingsrichting zijn.  
 
Voor meer info lees de brochure.pdf, blader door de presentatie en kijk elders op deze website.