superbus, snelwegbus 3.0 ?

 
Superbus is een nieuw ontwikkeld voertuig met een lengte van 15 m. en  met een beoogde rijsnelheid van 250 km/u en een capaciteit van 23 reizigers. De superbus is ontwikkeld bij de TUDelft faculteit voor lucht- en ruimtevaarttechniek, door een team onder leiding van professor ir. Wubbo Ockels, Joris Melkert Msc en Dr. ing. Antonia Terzi. De superbus is zeer innovatief ontworpen, aerodynamisch vormgegeven en heeft een volledig electrische aandrijving. Bijzonder is dat het energieverbruik, ondanks de veel hogere snelheden, ongeveer gelijk is aan een touringcar. Er is inmiddels een prototype, dat ook de openbare weg op mag.  
 
 
 
Uitgangspunt is dat de snelwegbus eigen superbusbanen krijgt, waarop de superbussen kunnen worden afgewikkeld met deze hoge snelheid. Er zijn in- en uitvoegpunten bij snelwegen, zodat op autosnelwegen kan worden ingevoegd en daar met aangepaste snelheid kan worden gereden. De hoge snelheid (en comfort) trekt veel reizigers en leidt tot lage(re) exploitatiekosten per km, waardoor sprake is van een rendabele exploitatie.

superbus als snelwegbus?
Kenmerk van de snelwegbus is dat deze gebruik maakt van de bestaande infrastructuur, waardoor lage aanvangsinvesteringen aan de orde zijn. Welke snelheden zijn in deze opzet mogelijk?
Op rustiger tijden, is er op autosnelwegen met 3 of meer rijstroken per richting, een rijstrook vrij. (in de eindfase zou dit de hele dag het geval kunnen zijn). Deze baan zou dan exclusief gebruikt kunnen worden voor de snelwegbus. Op deze autosnelwegen met maximum snelheid van 120 of 130 km/u, is het als de infrastructuur het verder toelaat, een snelheidsverschil van 30 km/u, denkbaar en 150 km/u - 160km/u haalbaar. Het superbus-voertuig is voor deze snelheden goed geschikt.
Voor hogere snelheden is nieuwe infrastructuur - superbusbanen-  nodig en is feitelijk geen sprake meer van snelwegbussen. 

Voor meer informatie over superbus: http://www.superbusproject.com/
 
hoogfrequente lijnen of reserveren?
Daarnaast heeft superbus een andere benadering van het vervoersysteem t.o.v. openbaar vervoer. Deze keuze is overigens niet aan het voertuig gekoppeld.Voor de snelwegbus is eenzelfde keuze aan de orde.
Superbus werkt met reserveren.  Per gebied worden mensen opgepikt, over (grotere) afstand verplaatst en daar weer afgezet,wat leidt tot minder stops. Dit heeft duidelijke voordelen reistijdwinst en meer comfort, en door de hogere gemiddelde snelheid ook exploitatievoordelen.  
Het beperken van herkomsten en bestemmingen, betekent anderzijds wel weer een vermindering van het aantal reismogelijkheden per dag. Bij een zeer groot aanbod of bij langere reizen is dat weer minder bezwaarlijk.
De snelwegbus gaat in de eerste fase ook werken met reserveren. Of het voor de reiziger gunstiger is om uit te groeien tot een systeem met hoge frequenties en meer stops op een route en/of een systeem van reserveren zal later duidelijk worden.