aantrekkelijke stations

De snelwegbus krijgt aantrekkelijke stations, met een aangename omgeving en duidelijke routen.
De stations zijn (sociaal) veilig, er is beschutting tegen wind en regen, bieden duidelijke reizigersinformatie. Doordat de stations direct naast de snelweg zijn gelegen, wordt ook veel aandacht besteed aan het voorkomen van geluidhinder.
 
De stations bieden voorzieningen voor voor-en natransport: PenR, fietsenstallingen en voorrij gelegenheid en vlotte loopverbindingen bieden naar aansluitend openbaar vervoer en omgeving. Ook PenR en fietsenstallingen moeten goed bereikbaar zijn vanuit de omgeving. De routen zijn direct, veilig en toegankelijk, met aandacht voor minder validen.
 
stedenbouwkundige kwaliteit en architectuur
De kwaliteit van vormgeving –stedenbouw en architectuur- van de functionele zaken bepaalt de uitstraling van de stations. De aantrekkelijkheid wordt bevorderd door een hoogwaardige vormgeving, overzichtelijke inrichting, voorkomen " dode”hoeken, een mooie verlichting in de avond en nacht met goed verlichtingsniveau. Aantrekkelijkheid is ook een kwestie van levendigheid, van zien en gezien worden, van formeel of informeel toezicht. De stations hebben kleinschalige winkel, kiosk of restauratie, waarbij mensen ook 's avonds aanwezig zijn. 
De architectuur van de stations is herkenbaar: sober en functioneel, maar hoogwaardig in afwerking. De stations zijn -met de snelwegbussen zelf- het beeldmerk van de snelwegbus. 
 
beperken geluidhinder
Het ligt voor de hand een geluidscherm toe te passen om de hoge geluidniveaus direct langs de snelweg optreden af te schermen. Achter het scherm ontstaat dan een voldoende laag geluidniveau, als bv. Zuidtangent halte Overbos, met geluidscherm langs de N201.
Een nog betere akoestische situatie is bereikbaar door toepassen van volledig gesloten perrons, waarvan deuren of gevel aan de buszijde open kunnen schuiven, vergelijkbaar met het openen van liften, en zoals bv toegepast bij BRT systemen in Curritiba of metro in Bangkok. Tijdens het halteren van de bussen schuiven dan deuren open of klapt de voorgevel open om de reizigers de gelegenheid te bieden om uit- en in te stappen.
 
 
 
actuele dynamische reizigersinformatie
Op de halten zijn panelen met dynamische reizigersinformatie en informatiezuilen, waar informatie kan worden verkregen over de reis.  (http://www.govi.nu/ ).
Actuele informatie over de vertrektijden, leidt ertoe dat wachttijd veel minder negatief wordt gewaardeerd. Bij onduidelijkheid wordt de wachttijdwel 2 a 3 maal zwaarder " gewogen” .