Pilots voor de snelwegbus.

Eind 2007 is in de Tweede Kamer vrijwel kamerbreed een motie (motie.pdf) over de snelwegbus aangenomen, waarin de regering wordt verzocht:
 
" te onderzoeken of snelwegbussen een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de filedruk, een pilot met hoogfrequentbusvervoer op een filegevoelig traject in de Randstad op te zetten, inclusief haltes bij bedrijvenlocaties, en te onderzoeken of bussen vaker gebruik kunnen maken van de vluchtstrook"

Voor de -driejarige- pilots is 10.5 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Na een lange aanlooptijd, is in juli 2011 is gestart met de eerste pilot en in april 2012 met een tweede pilot en mei 2013 met de derde pilot. Na drie jaar worden de lijnen geëvalueerd en dan wordt besloten over verdere uitbreiding. 

De eerst gestarte pilotlijn op initiatief van het rijk is lijn 320  Hilversum-Huizen-Huizen-Amsterdam Amstel. Lijn 320.pdf 24 november 2011 hebben minister Schultz-van Haegen en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland mevrouw Post deze lijn feestelijk in gebruik genomen. Lees ook de  toespraak van de minister over de snelwegbus.
Snelwegbus 320 voldoet niet geheel aan de ambities voor snelwegbus, maar is een goede eerste aanzet. 

In april 2012 is de tweede pilot van start gegaan, spitslijn 150 Almere-Utrecht Vanaf mei 2013 rijdt vanaf Vianen een extra bus naar Rijnsweerd.
Deze laatste twee pilots in de A27 corridor sluiten niet erg aan bij het snelwegbusconcept. Lijn 150 Almere-Utrecht rijdt alleen in de spits, en heeft dan een kwartiersfrequentie. Buiten de spits is geen verbinding. Positief is dat het snelwegtraject, qua snelheid redelijk voldoet aan de snelwegbusnorm.  

De pilot Vianen-Rijnsweerd-Uithof is een mager aftreksel van ons voorstel voor een snelle verbinding Breda-Rijnsweerd. Door de omweg en overtap op station Vianen is deze verbinding van lokaal belang, maar voegt in de relatie Breda-Gorinchem-Utrecht niets toe

de plannen voor een echte snelwegbus A27
Van een echte snelwegbus in de A27 corridor mag meer verwacht worden.
In onze plannen wordt de huidige Brabantliner omgebouwd tot van een snelle hoogfrequente verbinding Breda-Utrecht, met verlenging naar Almere. 
De toepassing van snelle bussen (tempo 100) en haltering langs de snelweg, leiden tot een een afname van de reistijd Breda-Utrecht met ca. 20 minuten (!). De reistijd met de snelwegbus is dan niet veel meer dan de reistijd met de auto, waardoor  stevige vermindering van de filedruk is te verwachten. Berekend is een vervijfvoudiging van reizigersaantallen.

Dit plan voor snelwegbus A27 biedt ook een reëel en zeer kosteneffectief alternatief voor een (dure) spoorverbinding Breda-Utrecht. 
Door de hogere exploitatiesnelheid en de hogere reizigersaantallen zal sprake zijn van een sterk winstgevende exploitatie. De benodigde investeringen - snelwegbusstations Oosterhout, Gorinchem en Eemakker (Hilversum) langs de A27-  zijn in enkele jaren terugverdiend