zitplaatscapaciteit van snelwegbussen

In de snelwegbussen zijn alleen zitplaatsen. Dit is niet alleen comfortabel, maar ook (veiligheids)uitgangspunt bij -Tempo100- bussen.
Gekozen wordt voor comfortabele ruime zitgelegenheid. Voor voldoende beenruimte is de zgn. steek bepalend: de afstand van de voorkant van de zitting tot de voorkant van de zitting van de volgende stoel. [1]Bij de snelwegbus is uitgangspunt de com-fortabele Royal Class typering van ANVR [2], 100 cm overeekomend met NS-IC. 
De totale breedte van de bus is 2.50 m. Hierdoor is een comfortabele breedtemaat van stoelen lastig te realiseren. Bij lijnbussen is de breedtemaat ca 48 cm, bij touringcars 55 cm.  De wat ruimere stoelmaat bij de touringcars resulteert in een krap gangpad. Dat is bezwaarlijk als regelmatig gehalteerd wordt, zoals bij de snelwegbus het geval is. Een opstelling met 3 (comfortabele) stoelen per rij is mogelijk, maar resulteert weer in een kwart minder zitplaatsen. Voor de snelwegbus wordt uitgegaan van smallere stoelen, met 4 stoelen per rij en een redelijk maat voor het gangpad. Totaal ca. 50 zitplaatsen.
 
 
 
 
 
 
 
comfortabele zitplaatsen bij snelwegbus 2.0: Vis-a-vis coupés
Een geheel andere opstelling waarbij zitplaatscomfort wordt gecombineerd met zoveel mogelijk zitplaatsen lijkt perspectief te hebben: coupes met 2 rijen van 4 stoelen tegenover elkaar. Elke ruime coupe met 8 zitplaatsen heeft een eigen deur, dus een gangpad is niet nodig. De stoelen zijn 60 cm breed en er is veel beenruimte, ook om voldoende ruimte te hebben om vlot in- en uit te kunnen stappen. In totaal zijn 6 van deze coupes (lengte ca 2.25m) mogelijk, dus 48 zitplaatsen.  Boven de deur van de coupé wordt aangegeven hoeveel plaatsen beschikbaar zijn, zodat vlot kan worden ingestapt.
 
 
 
 
15 m. snelwegbus à la phileas, met 6 vis-a-vis coupés elk 8 zitplaatsen 
 
 
 

Gelede bus ?
Een gelede bus kan de zitplaatscapaciteit nog vergroten. De gelede bus is 18m., ca. 3 m langer (12 + 6 m) en kan dus in theorie voor 12 extra zitplaatsen zorgen t.o.v. de 15 m. bus. In de praktijk zullen dit er minder zijn. De gelede bus mag echter geen 100 km/u, dus is aanpassing van de wetgeving nodig. Bij hogere snelheden neemt de geschiktheid verder af, in veel sterkere mate geldt dat de dubbelgelede bussen. De 15m. bus blijft daarmee uitgangspunt voor de snelwegbus.


[1] Feitelijk is de nettoafstand bepalend (excl. de dikte van de rugleuning)

[2] De ANVR organisatoren van busreizen maakt onderscheid gemaakt naar Tourbus, Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. De steek , de tussenafstand tussen de rugleuningen is respectievelijk : 70,75,85 en 94 cm.
Bij lijnbussen is meestal sprake van een steek van 70 cm. Voor een aanzienlijk deel van de reizigers is dit (fysiek) onvoldoende.