Gelderland.nlverderActueelverderNieuwsverderNieuwsarchief verder Snelbus tien minuten sneller dan de trein

Snelbus tien minuten sneller dan de trein

Provincie Gelderland en gemeenten Arnhem en Apeldoorn zetten in op een snelbus tussen beide steden die in 36 minuten van station naar station rijdt. Hiermee wordt dit een aantrekkelijk alternatief voor de trein, die hier 10 minuten langer over doet. Dit vloeit voort uit de afspraken die begin 2013 zijn gemaakt toen een directe spoorverbinding niet haalbaar bleek te zijn. De snelbus Arnhem-Apeldoorn moet in 2016 gaan rijden.

Busruit; bron provincie Gelderland'Arnhem en Apeldoorn hebben een snelle, slimme en schone OV-verbinding nodig tussen de scholen en bedrijven in de Stadsregio en de Stedendriehoek. Een snelbus die kan doorrijden waar auto’s stilstaan, waarmee je snel op je werk komt en die studenten uit Apeldoorn in een half uur naar de HAN in Arnhem brengt', zeggen gedeputeerde Conny Bieze en wethouders Martijn Leisink (Arnhem) en Olaf Prinsen (Apeldoorn).

Infra
Door in te spelen op reeds geplande infrastructurele maatregelen van gemeenten kunnen provincie en andere partijen met relatief weinig extra middelen de busverbinding beter en sneller maken Dit speelt met name aan de noordzijde van Arnhem en de zuidzijde van Apeldoorn.

100 km/u
Verdere versnelling kan gerealiseerd worden door het inzetten van bussen die 100 km/u kunnen rijden in plaats van 80 km/u en het beperken van het aantal haltes langs de route. Naast de stations zal de snelbus geen of hooguit één halte per stad aandoen.

Wi-Fi
Naast de kortere reistijd zal de reis aangenamer worden gemaakt voor reizigers door de inzet van luxere bussen met meer beenruimte, airco, gratis wifi en een koffie-theeautomaat. Provincie en gemeenten zetten zich in om de bus op duurzame brandstof te laten rijden, mits dit niet ten koste gaat van de versnelling van de reistijd.

Planning
Het is de bedoeling dat de snelbus wordt meegenomen in de nieuwe vervoersconcessie die in 2016 ingaat. Voor de zomer stellen de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders hiervoor een uitgewerkt plan op, dat zij voorleggen aan Provinciale Staten en gemeenteraden.

Gepubliceerd op: woensdag 5 maart 2014